Priser på attester

For øvrige attester end nedenstående og videregivelse af journalmateriale, hvor der skal foretages udvælgelse af relevante oplysninger (fx anatomisk eller diagnoserelateret) beregnes kr. 500,- for første påbegyndte 15 min. og herefter kr. 250,- pr. efterfølgende 15 min.

Adoptionsattest 900 kr.
Ansøgning om dansk indfødsret 1200 kr.
Au pair-attest 600 kr.
Begyndelsesattest 747 kr.
Lægeattest i forbindelse med corona 448 kr. (300 kr. for studerende)
Lægelige oplysninger til sygeforsikring Danmark 332 kr.
Forsikringserklæring 975 kr.
FP220 blodtryks- og lipidattest 500 kr.
FP350 statusattest til forsikring 1012 kr.
FP360 statusattest til forsikring (nakke og hals) 1012 kr.
FP401 lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1012 kr.
FP410 funktionsattest 449 kr.
FP240 funktionsattest (bryst og lænderyg) 996 kr.
FP430 funktionsattest (skulder, overarm og albue) 996 kr.
FP440 funktionsattest (underarm og håndled) 996 kr.
FP450 funktionsattest (fingre) 996 kr.
FP460 funktionsattest (hofte og lår) 996 kr.
FP470 funktionsattest (knæ)
FP480 funktionsattest (fod og underben) 996 kr.
FP490 funktionsattest (tæer, mellemfod og fodrod) 996 kr.
FP500 funktionsattest (øje) 1.407 kr.
FP510 funktionsattest (hørelse) 1.407 kr.
FP610 funktionserklæring 975 kr.
Fritagelsesattest, sikkerhedssele 600 kr.
Fritagelsesattest, styrthjelm 600 kr.
Helbredsgodkendelse af jernbanepersonale 453 kr.
HIV-antistofattest 760 kr.
Idrætsundervisning, fritagelsesattest 200 kr.
Kørekortsattest 500 kr.
Mulighedserklæring 400 kr.
Lægeerklæring i forbindelse med afbestilling af rejse 500 kr.
Lægeattest til A-kasse 500 kr.
Lægeattest til ansøgning om invalideskilt 300 kr.
Ansøgning om medicintilskud 250 kr.
Medical certificate 400 kr.
Lægeerklæring til skoler 200 kr.
Natarbejde, attest 1.385 kr.
Politiattest (kl. 08.00 – 16.00) 367 kr.
Politiattest (kl. 16.00 – 08.00) 553 kr.
Værgemålsattest 600 kr.